Bok/Broschyr

MI – Motiverande samtal i tandvården

Mat och dryck, munhygien, fluor, tobak

MI – Motiverande samtal i tandvården

Provläs

Motiverande samtal i tandvården

Mat och dryck, munhygien, fluor, tobak

Motiverande samtal, MI (motivational interviewing), är en samtalsmetod som passar i alla sammanhang där man vill stimulera en person att förändra sitt beteende. Metoden är evidensbaserad och används på hela livsstilsområdet samt rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vuxentandvård. 

I boken Motiverande samtal i tandvården – mat och dryck, munhygien, fluor, tobak beskrivs metoden på ett enkelt sätt och hur den kan tillämpas i tandvården. Boken innehåller många tydliga exempel på MI-samtal om: karies, parodontit, munhygien, mat, dryck och tobaksbruk. Läsaren får en förståelse för metoden och kan direkt tillämpa delar av den. Med MI ökar tillfredsställelsen med samtalen bland både patienter och tandvårdspersonal. 

Boken vänder sig till olika personalkategorier i tandvården, t.ex. profylaxtandsköterskor, tandhygienister och tandläkare. Den används i odontologiska grundutbildningar samt vid efterutbildning i motiverande samtal.

Denna tredje upplaga innehåller ett helt nytt kapitel om samtal med personer som har svårt att förstå och kommunicera. Dessutom har övrigt innehåll uppdaterats.

Bilagor
Bilaga 1: Undersökningsprotokoll
Bilaga 2: Läkemedel för tobaksavvänjning
Bilaga 3: Förteckning över läkemedel för rökavvänjning

FAKTA

Artikelnr: 88099839

72 sidor

Upplaga: 3.1

Utgivningsdatum: 2017-01-03OM FÖRFATTAREN
De två författarna har båda stor erfarenhet av motiverande samtal som utbildare, behandlare och skribenter: Barbro Holm Ivarsson, leg. psykolog och Karin Sjögren, leg. tandläkare och odont. dr. Båda är medlemmar av Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).


Vi rekommenderar även
Produkten har lagts i varukorgen! Gå till varukorg