Bok/Broschyr

Personlighetssyndrom

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Provläs

Personlighetssyndrom

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Personer med personlighetssyndrom hör till de mest sårbara inom psykiatrin. De uppvisar mellanmänskliga problem liksom lidande och svårigheter att klara vardagens utmaningar. De blir ofta en utmaning för vården, eftersom deras interaktion med omgivningen många gånger är problematisk och konfliktfylld.

Det finns ett stort behov av kunskap om personlighetssyndrom och ett av huvudsyftena med de nu presenterade riktlinjerna är att beskriva vad som kännetecknar personlighetssyndromen. Genom att tidigt kunna identifiera dem och det lidande de förorsakar kan realistiska behandlingsmål formuleras, vilket minskar risken för att patienten hamnar i ofruktsamma behandlingskontakter. Riktlinjerna har en stark klinisk förankring med fokus på tillämpbarhet i det dagliga arbetet med patienter och deras närstående och ger handfast vägledning i omhändertagande och behandling. 

Dessa kliniska riktlinjer för utredning och behandling av personlighetssyndrom är en uppdatering och omarbetning av de riktlinjer som publicerades 2006. 

Boken Personlighetssyndrom är i första hand skriven för alla som företräder den psykiatriska vården, men är även användbar för företrädare från andra specialiteter och för professioner utanför vården. Studenter och personer under fortbildning har utbyte av att läsa boken.

Svenska Psykiatriska Föreningen har sedan 1996 utformat kliniska riktlinjer för en rad psykiatriska områden. Personlighetssyndrom – kliniska riktlinjer för utredning och behandling är den sjuttonde skriften i serien Svensk Psykiatri.

FÖRFATTARE

Svenska Psykiatriska Föreningen

FAKTA

Artikelnr: 77410140

240 sidor

Upplaga: 2.1

Utgivningsdatum: 2017-03-06OM FÖRFATTAREN
Lisa Ekselius, professor och överläkare, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, VO psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala (ordförande).

Jörgen Herlofson, specialistläkare och leg. psykoterapeut, Empatica AB, Stockholm.

Tom Palmstierna, docent och överläkare, Rättspsykiatriska öppenvården, Beroendecentrum Stockholm samt professor det Medisinske Fakultet, Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet (NTNU), Trondheim, Norge.

Kent-Inge Perseius, docent och specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, Röda Korsets Högskola, Stockholm.

Mia Ramklint, docent och överläkare, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, VO psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Göran Rydén, verksamhetschef, överläkare och leg. psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri, Stockholm.


Vi rekommenderar även
Psykiatrisk tvångsvård
Bok/Broschyr
Från 165 kr

Psykiatrisk tvångsvård

Svenska Psykiatriska Föreningen
Ätstörningar
Bok/Broschyr
Från 160 kr

Ätstörningar

Svenska Psykiatriska Föreningen
Bipolär sjukdom
Bok/Broschyr
Från 185 kr

Bipolär sjukdom

Suicidnära patienter
Bok/Broschyr
Från 159 kr

Suicidnära patienter

Svenska Psykiatriska Föreningen
Produkten har lagts i varukorgen! Gå till varukorg