Bok/Broschyr

MI – Motiverande samtal i äldreomsorgen

Praktisk handbok för äldreomsorgen

MI – Motiverande samtal i äldreomsorgen

Praktisk handbok för äldreomsorgen

Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person och att motivera någon att ändra sitt beteende.

MI har många användningsområden inom äldreomsorgen, inte minst i det praktiska vardagsarbetet. MI engagerar den äldre i lösningen av svårigheterna i sitt eget liv genom att locka fram motivation och resurser. I boken MI  Motiverande samtal i äldreomsorgen hämtas exemplen från verkliga situationer i äldreomsorgen och den fungerar i olika typer av samtal, exempelvis:

- biståndsbedömning
- genomförandeplanering
- livsstilssamtal
- samtal med personer med demens 
- anhörigsamtal.

Målgrupp
Alla som kommer i kontakt med äldre har nytta av MI-metoden: biståndshandläggare, omsorgspersonal, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter, dietister, hälsocoacher, vård- och omsorgschefer, tandvårdspersonal, diakoner, präster, ledsagare, gode män, volontärer och anhörigvårdare.

Bilagor
Bilaga 1: Fallbeskrivningar
Bilaga 2 : Information för samtalsledare och äldre

FAKTA

Artikelnr: 72059160

112 sidor

Upplaga: 1.2

Utgivningsdatum: 2013-08-14OM FÖRFATTAREN
Barbro Holm Ivarsson, leg. psykolog, är konsult och efterfrågad utbildare i MI samt tobaksprevention. Liria Ortiz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning samt verksam som handledare och utbildare i MI och KBT. Båda är även författare till många böcker inom området.


Vi rekommenderar även
Produkten har lagts i varukorgen! Gå till varukorg