Förskoletidningen

Förskoletidningen

Om produkten
Kommentera

Prenumerera på Förskoletidningen

Förskoletidningen utkommer med sex nummer per år. Varje nummer belyser ett aktuellt tema och ger verksamhetsnära kompetensutveckling. Vår styrka är vår egen bakgrund inom förskolan som gör att vi kan göra vetenskap och erfarenhet begriplig och användbar.

Till varje nummer av Förskoletidningen kommer även tidningen Ledarskap i förskolan, riktad till dig som är ledare, där temat fördjupas och konkretiseras genom reflektionsfrågor och förslag till utveckling.

Beställ din prenumeration här

Ny layout

Från och med nummer 4 2013 har Förskoletidningen fått ett nytt utseende och en ny struktur med fler olika infallsvinklar som gör den ännu mer tillgänglig och användbar.

Praktisk information och beställning

Förskoletidningen
Pris 629 kr för 6 nummer exkl. moms.

Ledarskap i förskolan
Pris 449 kr för 6 nummer exkl. moms.

Prenumeration Förskoletidningen utlandet
Kontakta kundservice för information och beställning: 08-462 26 70.

Kombinationserbjudande
Pris 899 för Förskoletidningen + Ledarskap i förskolan helår 6+6 nummer

Om du redan har prenumeration på Förskoletidningen eller båda tidningarna men vill ha en komboprenumeration, vänligen kontakta kundservice. Glöm inte ange ditt prenumerationsnummer.

Beställ din prenumeration via nedanstående länk
Till prenumerationssidan för Förskoletidningen
 

Har du ytterligare frågor kan du kontakta kundservice via telefon eller e-post:
Telefon: 08-462 26 70
E-post: forskoletidningen@gothafortbildning.se

 

Mer information om Förskoletidningen

Förskoletidningen har ett sammahållet tema som knyter an till arbetet i förskolan och pedagogernas uppdrag. I anslutning till varje artikel finns frågor för reflektion riktade till arbetslagets ansvar och samarbete. Ledarskap i förskolan innehåller också frågor för reflektion och vänder sig till förskollärare respektive förskolechef utifrån det ansvar som vilar på dessa yrkesgrupper.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev inom förskola.
 

God läsning!

Malin Malmström, chefredaktör
Telefon: 08-462 26 07
malin.malmstrom@gothiafortbildning.se

 

Kontaktuppgifter annonsförsäljning

Vår annonsförsäljning sköts av Display i Umeå AB. Kontaktperson är Gunilla Johansson, säljledare:
E-post: gunilla.johansson@display-umea.se
Telefon: 090-71 15 04

Läs mer om våra annonseringspriser här